• iphone-liggande_small
 • Skolstil-PC
 • iPad-liggande_small
Stäng

Skoleskrift før Ipad og Iphone

Skoleskrift er et enkelt skriveprogram med bokstavlyd (tastelydprogram). Når bokstaven trykkes ned på tastaturet, høres bokstavlyden samtidig. Talesyntesen leser opp ordet når en trykker på mellomromstasten og hele setningen ved skilletegn (ikke kommategn). Bokstavene på skjermen ser ut som de bokstavene en lærer seg å skrive for hånd.

Mer informasjon
Stäng

Skoleskrift før PC

Datorprogrammet installerar teckensnittet Skolstil bland övriga teckensnitt i Word. När bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet.

Skolstil är ett bra lärverktyg för att skriva sig till läsning.

Mer informasjon
Stäng

Skoleskrift før Ipad og Iphone

Skoleskrift er et enkelt skriveprogram med bokstavlyd (tastelydprogram). Når bokstaven trykkes ned på tastaturet, høres bokstavlyden samtidig. Talesyntesen leser opp ordet når en trykker på mellomromstasten og hele setningen ved skilletegn (ikke kommategn). Bokstavene på skjermen ser ut som de bokstavene en lærer seg å skrive for hånd.

Mer informasjon

Skoleskrift 2 for iOS og Android

Skoleskrift 2 er et enkelt skriveprogram med bokstavlyd (tastelydprogram), der lydene er innleste og en talesyntese (kunstig tale). Når bokstaven trykkes ned på tastaturet, høres bokstavlyden samtidig. Talesyntesen leser opp ordet når en trykker på mellomromstasten og hele setningen ved skilletegn (ikke kommategn). Bokstavene på skjermen (fonten Skoleskrift) ser ut som de bokstavene en lærer seg å skrive for hånd. Fonten er utformet med utgangspunkt i veiledningen som ble utarbeidet av "Nordisk Idégruppe for Håndskrift" i år 2000.

Skoleskrift er et godt verktøy som benyttes i skrive- og lesemetoden/arbeitsformen ”Skrive seg til lesing med tastelyd og talesyntese” (STL+).

Skoleskrift har koblinger til eksterne apper, som støtter tekstfiler og PDF-filer, f.eks. Dropbox, Evernote, Google Drive.

Nyheter Skoleskrift 2

 • Innebygd talesyntese
 • Les all tekst
 • Les markert tekst
 • Velg lesehatighet
 • Mikrofonsymbol på tastaturet - snakk inn det du vil skrive (følger med operativsystemet iOS 8)
 • Lytt på innsnakket tekst, trykk på høyttaler på verktøylinjen
 • Skriveanvisninger viser hvordan bokstavene skal utformes for hånd på en korrekt måte
  Det samme gjelder for tallene 0 – 9

Skoleskrift for iOS

Skoleskrift er et enkelt skriveprogram med bokstavlyd (tastelydprogram). Når bokstaven trykkes ned på tastaturet, høres bokstavlyden samtidig. Talesyntese leser opp ordet når en trykker på mellomromstasten og hele setningen ved skilletegn (ikke kommategn). Bokstavene på skjermen (fonten) ser ut som de bokstavene en lærer seg å skrive for hånd. 

Skoleskrift har ikke innebygd talesyntese. Hvis du er koblet til internett, starter talesyntesen automatisk. Hvis du ikke er koblet till internett, installerer du den talesyntesen som finnes i iOS.

Skoleskrift er et godt verktøy som benyttes i skrive- og lesemetodikken/arbeidsformen "Skrive seg til lesing med tastelyd og talesyntese" (STL+).

Skoleskrift har koblinger til eksterne apper, som støtter tekstfiler og PDF-filer, f.eks. Dropbox, Evernote, Google Drive.

iPad-liggande_no

Håndbok

Skoleskrift for PC

(Fungerer også på eldre versjoner av Windows)

Dataprogrammet Skoleskrift installerer skrifttypen Skoleskrift blant øvrige skrifttyper i Windows. Bokstavene ser ut som de bokstavene som elevene lærer seg å skrive for hånd.

Med et tastetrykk er det videre mulig å koble lyd til skriveøvingene slik at bokstavtegnet blir koblet til bokstavlyden, og ordene blir koblet med lydbasert stavemåte. (OBS! Her må en likevel være oppmerksom på at norsk ortografi ikke alltid samsvarer med syntesen av de enkelte bokstavlydene. For eksempel er sj-lyden i sjø og skjørt én lyd, og ikke syntesen av s-lyd + j-lyd eller s-lyd + k-lyd +j-lyd. Programmet gir dermed ikke den rette lydstøtten for staving av ord som har sammensette grafem i stavemåten, eller som har en ikke-lydrett stavemåte.).

Ved hjelp av Tilrettelegging av skriveøvinger er det enkelt å lage och skrive ut øvningsark med hjelpelinjer for håndskriftsøvinger.

abc-linjer

Et alfabet med piler som viser hvordan bokstavene skal utformes for hånd på en korrekt måte, følger med programmet. Det samme gjelder for tallene 0 – 9.

skolstil-abab12

Kursiv Skoleskrift og korrekte skrivebevegelser gjør innlæringen av sammenhengende håndskrift lettere.

Håndbok

Karin Ohlis

Karin Ohlis AB
Skogsvägen 78
SE-821 35  BOLLNÄS
Sweden
karin.ohlis@skolstil.se
Phone: 0046(0)278-175 98
Mobile: 0046(0)739-52 73 22

Why School Font?

When I started school, I encountered many problems learning to read. One of the reasons for this was because I had learnt to write the letters in a certain way. When I then tried to read, there were letters that I didn’t recognise, for example a became a, g became g. This made it hard for me to read, and as we are inclined to avoid things that we find hard, we can miss out on the much needed practice.

Based on this experience together with my experience as a teacher in Sweden for 40 years, I have developed School Font.

In 1999, I started to use the computer for teaching, and I looked for a font that looked like the letters students learned to write by hand. But there wasn’t one, so I developed School Font for the PC and started my own company, Karin Ohlis AB.