• iphone-liggande_small
  • Skolstil-PC
  • iPad-liggande_small
Stäng

Skolstil på Iphone

Skolstil är ett enkelt skrivprogram med bokstavsljud. När bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet. Talsyntes läser upp ordet vid mellanslag och hela meningen vid skiljetecken (inte kommatecken). Bokstäverna på skärmen ser ut som de bokstäver man lär sig att skriva för hand.

Mer information
Stäng

Skolstil på PC

Datorprogrammet installerar teckensnittet Skolstil bland övriga teckensnitt i Word. När bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet.

Skolstil är ett bra lärverktyg för att skriva sig till läsning.

Mer information
Stäng

Skolstil på Ipad

Skolstil är ett enkelt skrivprogram med bokstavsljud. När bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet. Talsyntes läser upp ordet vid mellanslag och hela meningen vid skiljetecken (inte kommatecken). Bokstäverna på skärmen ser ut som de bokstäver man lär sig att skriva för hand.

Mer information
  

Skolstil 2 för iOS, Android och Windows 10

Skolstil 2 är ett enkelt skrivprogram med bokstavsljud (talande tangentbord). När bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet.
Den inbyggda talsyntesen (Acapela, Elin) läser upp ordet vid mellanslag och hela meningen vid skiljetecken. Uttalet av det, de, dem, är, och, har ändrats för att inte likna talspråk.
Hela texten går att få uppläst genom att trycka på högtalaren. Orden som läses upp markeras, för att göra det enklare att följa med i texten.
Det går att välja läshastighet.

Bokstäverna på skärmen ser ut som de bokstäver eleven lär sig att skriva för hand.

Man kan välja:
textstorlek (liten, mellan och stor)
textfärg (ljusgrå, mörkgrå och svart)
hjälplinjer

Med programmet följer Skrivanvisning och Övningsblad som går att skriva ut.
Skrivanvisning visar skrivriktning på bokstäver och siffror.
Övningsblad med hjälplinjer där varje rad inleds med en bokstav med pilar, som visar skrivriktning.
Enligt Läroplanen är ett kunskapskrav att en elev i årskurs 3 ska kunna skriva läsligt för hand.

Det finns möjlighet att lägga in bild från bildarkiv eller kamera i Skolstil 2 för iPad.

Skolstil är ett bra verktyg för att skriva sig till läsning.
”Att knäcka läskoden innebär ju att man förstått, att ord kan delas upp i fonem och att fonemen kan ljudas samman till ord.
Lundberg, I., & Herrlin, K. (2003): God läsutveckling. Natur och Kultur.

Barn och vuxna som nyligen kommit till Sverige kan använda Skolstil som ett hjälpmedel för att lära sig att läsa och skriva.
"Utbildning i svenska för invandrare (sfi) ska ge vuxna personer ... grundläggande färdigheter i att läsa och skriva..." Skolverket
”Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ... stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska.” Skolverket

 

Skolstil 2 screenshotSkolstil 2 screenshot

iPad-liggande    

iPad-liggande    
Write in English

Skolstil 3 på engelska

Educational App Store Certified

Skolstil iOS

Skolstil är den första versionen av Skolstil som funnits på AppStore sedan 2012. Det är ett enkelt skrivprogram med bokstavsljud. När bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet. Ansluten till internet läser talsyntesen, som finns i iOS, upp ordet vid mellanslag och hela meningen vid skiljetecken (inte kommatecken).
Bokstäverna på skärmen ser ut som de bokstäver man lär sig att skriva för hand. Teckensnittet har tagits fram med utgångspunkt i den vägledning som Nordisk idégrupp för handskrift utarbetade år 2000.

Dela textfiler och PDF-filer med andra installerade appar, t.ex. Evernote, Dropbox, Drive m.m.

Skolstil är ett bra verktyg för att skriva sig till läsning.
Att knäcka läskoden innebär att man förstår att ord kan delas upp i ljud och att ljuden kan läsas samman till ord.

Skolstil

Skolstil för PC

Datorprogrammet installerar teckensnittet Skolstil bland övriga teckensnitt i Word. När bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet.

Programmet går att använda tillsammans med de talsynteser som finns på marknaden.

Bokstäverna ser ut som de bokstäver eleverna lär sig att skriva för hand. Det har tagits fram med utgångspunkt i den vägledning som Nordisk idégrupp för handskrift utarbetade år 2000. Teckensnittet kan användas i alla nordiska länder utom Island.

Till programmet hör Skapa skrivövningar. Med hjälp av det kan man enkelt göra egna övningsblad och skriva ut dem för handskrivningsövningar.

abc-linjer

Skrivanvisning visar med pilar skrivriktning på bokstäver och siffror.

skolstil-abab12

Skriv ut färdiga övningsblad med hjälplinjer. Varje rad inleds med en bokstav med pilar som visar skrivriktning.

skolstil-a-b

Bruksanvisning

ABC på PC

ABC på PC är ett datorprogram som på ett nytt sätt tränar in touchmetoden, vilket innebär att man skriver utan att titta på tangentbordet. Det spar tid och är ergonomiskt riktigt. Den som lär sig touchmetoden märker snart att det rent tekniskt är lika enkelt att skriva som att tala. Träningen kan påbörjas redan innan man har lärt sig att läsa. Med hjälp av upplästa instruktioner sker träningen etappvis i bokstavsordning. Inlärningen underlättas av att de sju första bokstäverna i alfabetet skrivs med vänster hand och de nio följande med höger. Programmet är enkelt och kan användas av alla åldrar.

ABC på PC inleds med en bild som visar vilka fingrar som ska vila på hemtangenterna ASDF och JKLÖ. På tangenterna F och J finns små upphöjningar för att det ska vara lätt att hitta hemtangenterna. Från dessa tangenter sträcks fingrarna till övriga tangenter.

tangentbord

För att lyckas med träningen är det viktigt att säga bokstavsnamnet samtidigt som man trycker ner tangenten och att efter varje fingersträckning gå tillbaka till hemtangenten.

Bruksanvisning

ABC på PC med syn- och talstöd

ABC på PC är ett datorprogram som på ett nytt sätt tränar in touchmetoden, vilket innebär att man skriver utan att titta på tangentbordet. Det spar tid och är ergonomiskt riktigt. Den som lär sig touchmetoden märker snart att det rent tekniskt är lika enkelt att skriva som att tala. Träningen kan påbörjas redan innan man har lärt sig att läsa. Med hjälp av upplästa instruktioner sker träningen etappvis i bokstavsordning.

Inställningsmenyn innehåller inställningar av färg på fönstrets olika delar, talstöd, bokstavsljud eller bokstavsnamn, färgbild eller siluettbild samt ett par förinställda inställningar som kan tas som grund för egna anpassade inställningar.

Denna meny har inte stöd för synsvaga men efter att lämpliga inställningar har gjorts ska programmet kunna användas av en synsvag elev på egen hand.

Alla övningar kan göras med tangentbordet.

Bruksanvisning

Karin Ohlis

Karin Ohlis AB
Skogsvägen 78
821 35 BOLLNÄS
karin.ohlis@skolstil.se
Mobil 0739-52 73 22

Varför Skolstil?

När jag började skolan hade jag problem med att lära mig att läsa. En av orsakerna var att jag hade lärt mig att skriva bokstäverna på ett sätt. När jag sedan försökte läsa fanns det bokstäver jag inte kände igen t ex a - a, g - g. Det här gjorde det svårt att läsa och man undviker det som är svårt och får inte den träning som man så väl behöver.

Utifrån dessa erfarenheter och mina erfarenheter som lärare i 40 år har jag gjort Skolstil.

1999 började jag använda dator i undervisningen och då letade jag efter teckensnitt som såg ut som de bokstäver som elever lär sig att skriva för hand. Det fanns inte, så jag gjorde Skolstil för PC.